Η μικρή οδός Λουδία στα λαδάδικα

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1197455400744091

Στρίβοντας από την Αιγύπτου προς την Λουδία, το 1992 Μπαίνοντας στην οδό Λουδία, σε λήψη Γιώργου Θεοδοσιάδη το 1975 Ακόμη μία του Γιώργου Θεοδοσιάδη από την αντίθετη κατεύθυνση με την αποθήκη ξυλείας σε πρώτο πλάνο. Λήψη Δημήτρη Δεσποινούδη μετά το 1995, και την στρώση με κυβόλιθους κατά την ανάπλαση της περιοχής. Και αρκετά χρόνια νωρίτερα, η Λουδία πάλι από την Αιγύπτου κατά την κατοχή, σε αναγνώριση Γ. Σιδηρόπουλου στις ΠΦΘ