Αγ. Δημητρίου κοντά στο Διοικητήριο

Με αφορμή μια φωτογραφία που αναρτήθηκε πριν μερικούς μήνες στις ΠΦΘ από τον κ. Γ. Μανιό, μια εικόνα ενός σπιτιού στο πέρασμα του χρόνου (έστω και από την αντίθετη κατεύθυνση). Αριστερά τον χειμώνα του 1916-17, φωτογραφημένο από τον J. Pigassou, ενταγμένο σε μια σειρά πολυτελών σπιτιών του μετώπου της Αγ. Δημητρίου. Δεξιά, λίγο πριν γκρεμιστεί. Η σύγκριση δίνει και μια σαφέστατη εικόνα της διαφοράς πλάτους που είχε ο δρόμος από τον τωρινό. Και μιλάμε για έναν δρόμο που με τα τότε δεδομένα ήταν λεωφόρος. Ας μην ξεχνάμε ότι στην Αγ. Δημητρίου έχουμε δει και τους περισσότερους αραμπάδες. Η ταύτιση του σπιτιού από τη Μάρα Νικοπούλου.