Τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1937

Τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1937 από το βιβλίο “Το πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 1926-1936”, 1937

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/1211830875973210

Λαογραφικόν Μουσείον και Αρχείον Εργαστήριον γενικής χημείας. Αίθουσα ασκήσεως φοιτητών Εργαστήριον γενικής χημείας. Παρασκευαστήριον

Εργαστήριον γενικής χημείας. Αίθουσα υλικού

Εργαστήριον βοτανικής. Αίθουσα ασκήσεως φοιτητών

Εργαστήριον ορυκτολογίας. Αίθουσα εργαστηριακού μουσείου

Εργαστήριον γεωργικής Χημείας. Αίθουσα ασκήσεως φοιτητών

Εργαστήριον φυτοπαθολογίας. Αίθουσα ασκήσεως φοιτητών

Εργαστήριον εφηρμοσμένης ζωολογίας. Αίθουσα ασκήσεως φοιτητών

Εργαστήριον τοπογραφίας. Αίθουσα σχεδιαστηρίου