Κασσάνδρου 56

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid021UeVLeeb3AQqJ2aTq1UEXtNydoNgSd8ybCA5JDrhPntXEQyntkyTSHJuaUJREgvTl

Γύρω στο 1980

Γύρω στο 1980

Η θέση τους στη σημερινή περιοχή

Το 1960 [Από το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο “Θεσσαλονίκη στα πέριξ της οδού Κασσάνδρου”, του Ι. Αρτόπουλου, 2021, σελ. 227]

Το 1990 [Από το ίδιο βιβλίο, σελ. 227]