Λέοντος Σοφού και Κολόμβου, βλέποντας Εγνατία, αρχείο Albarel

Η αναζητούμενη φωτογραφία εδώ και μερικά χρόνια συσχετίζεται με μία πρόσφατη ταύτιση σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, τη διασταύρωση της Εγνατίας με Λέοντος Σοφού. Ο φωτογράφος στέκεται στη Λέοντος Σοφού στο ύψος της Κολόμβου και βλέπει την άνοδο προς την Εγνατία.

Στάθης Ασλανίδης

Η φωτογραφία από την συλλογη του Paul Albarel με κωδικό αναφοράς AD11-1499 και τίτλο “Une rue de Salonique”.

Οι δρόμοι στην φωτογραφία

Αρκετά στοιχεία αποκαλύπτουν τη γωνία όπως το δέντρο, η κολόνα φωτισμού, το χαρακτηριστικό υπόστεγο εκατέρωθεν της γωνίας και άλλα.

Στη σημερινή ρυμοτομία από τη γωνία της Λέοντος Σοφού με Βαλαωρίτου. Την εποχή της λήψης η σημερινή Βαλαωρίτου στο κομμάτι αυτό ονομαζόταν Κολόμβου σύμφωνα με τον χάρτη ρυμοτομίας του 1919.