Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Η μετάβαση από το παλιό γήπεδο του Ηρακλή στην πλατεία του Χημείου

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0jD56UN6i5s6LRDjHdSG6KtRtuFLukysvVxuUH24RASA6X2PTTiPHboZETo8YuFPJl

Τέλη 1958-αρχές 1959

Φεβρουάριος 1958

Γύρω στο 1952

Γύρω στο 1952 Κατά τον Χάρη Βάρβογλη ίσως κατοχική, παρμένη από τους επάνω ορόφους της παλιάς Φιλοσοφικής

Αρχές 1958

Αρχές 1959

Γύρω στο 1960

Σύμφωνα με τον Χάρη Βάρβογλη: Με τη μαρμάρινη σκάλα δεξιά τελειωμένη πρέπει να είναι άνοιξη του 1961.

1961

Η πλατεία του Χημείου το 1961

Η πλατεία του Χημείου το 1962

Το κτίσμα που εμφανίζεται στο γήπεδο του Ηρακλή, το 1952 περίπου είναι το ίδιο μ' αυτό που βρίσκεται δίπλα στο γιαπί της Φυσικομαθηματικής Σχολής, το Φεβρουάριο 1958 ;;