Μια παρέα λούστρων μπροστά στο Διοικητήριο

από τον Βαγγέλη Καβάλα