Ο Ιωακείμ ο Γ’ ο Μεγαλοπρεπής σε λήψη του Paul Zepdji

Από σήμερα αρχίζει ένα μικρό αφιέρωμα σε πρόσωπα που είχαν σχέση με τις διάφορες θρησκείες στην πόλη μας, έτσι όπως αυτά απεικονίστηκαν από τον φακό του Paul Zepdji, Ο Ιωακείμ ο Γ' ο Μεγαλοπρεπής, μητροπολίτης στην πόλη μας από Ιανουάριο 1874 έως Οκτώβριο 1878. Η φωτογραφία πιθανότατα ανήκει σ αυτήν την περίοδο. Το πανόραμα του Zepdji που έχει χρονολογηθεί το 1873, και οι επόμενες φωτογραφίες που δείχνουν τον Ιωακείμ ως Πατριάρχη, κάνουν ακόμη πιθανότερη αυτήν την χρονολόγηση.

Ο αγοραστής της φωτογραφίας αναγράφει σχετικά: “Πρώην επίσκοπος Θεσσαλονίκης, τώρα Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη, Έλληνας Πάπας”.

4 Οκτωβρίου 1878 έως 30 Μαρτίου 1884 γίνεται για πρώτη φορά Οικουμενικός Πατριάρχης. Η παρακάτω φωτογραφία ανήκει σ' αυτήν την περίοδο. 1901-1912 (μέχρι τον θάνατό του) γίνεται Οικουμενικός Πατριάρχης για δεύτερη φορά. Το πορτρέτο από έκδοση του 1902