Φωτογραφίες αναφοράς στην πλατεία Βαρδαρίου

Φωτογραφία αναφοράς της Εγνατίας στην πλατεία Βαρδαρίου, αρκετά χρόνια μετά από την γνωστή μας φωτοκάρτα. Χαρακτηριστική στα αριστερά η στροφή των γραμμών του τραμ προς την οδό 26ης Οκτωβρίου, χωρίς να διακρίνεται καθόλου αυτή προς την οδό Λαγκαδά. Η φωτογραφία τραβηγμένη λίγο μπροστά από την Παπαρρηγοπούλου. Προσφέρεται από τον οίκο δημοπρασιών Φαϊτατζή.

Αλέξανδρος Σαββόπουλος

Και η παλαιότερη στην επιχρωματισμένη εκδοχή της