Δύο φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης του 1912-13

Δύο φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης του 1912-13, από τη Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0DfEjZ8gb2Ar5A8mAzUre7nXM26FKbrEmWzdA3VvkSVbFRvdRpCAFmtuKAXMifPmYl