Δύο φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης του 1912-13

Δύο φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης του 1912-13, από τη Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια

Νίκανδρος Καστανίδης