Ο Ουνίτης επίσκοπος Επιφάνιος Σιάνοφ, σε λήψη του Paul Zepdji

Ο Αποστολικός βικάριος των Βούλγαρων Ουνιτών της Μακεδονίας Επιφάνιος Σιάνοφ, από το 1873 στη Θεσσαλονίκη, από το 1895 ως Επίσκοπος, σε λήψη του Paul Zepdji. Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Epiphanius_Shanov