Γύρω από τη Ροτόντα, στις αρχές του 20ου αιώνα

Νίκανδρος Καστανίδης