Το ανατολικό τείχος στην οδό Μοσκώφ

Η οδός Μοσκώφ με το ανατολικό τείχος του φρουρίου του Βαρδαρίου που κατεδαφίστηκε το 1971! Στη φωτογραφία από το google, περίπου το ίδιο σημείο. H τρίτη φωτογραφία από τη συλλογή του Mercatali δείχνει την ίδια πλευρά προς την Φράγκων. Από το άρθρο της Ε. Μαρκή ¨συμπληρωματικά αρχαιολογικά στοιχεία για το Φρούριο Βαρδαρίου Θεσσαλονίκης”.

Θόδωρος Νάτσινας