Αρμένιος επίσκοπος, σε λήψη του πιθανότατα Αρμένιου, Paul Zepdji.