Γεωμορφολογικές αλλαγές του κόλπου του Θερμαϊκού

Γεωμορφολογικές αλλαγές του κόλπου του Θερμαϊκού στην ιστορική εξέλιξη [από τη δημοσίευση του Λ. Ευμορφόπουλου στο ΤΕΕ, το 1961]

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0X7BJd44HHyXwbyqDL9fc95kUTqDrk4pZuL61LfX34pdZbCBuTe8PWTxhcKTtuFZol

Από τον Θόδ. Νάτσινα συμπληρωματικά στοιχεία:

Μια πιο πρόσφατη εργασία του Matthieu Ghilardi, πάνω στο θέμα της εξέλιξης του βορειοδυτικού μυχού του Θερμαϊκού, έχει προτείνει μια διαφορετική διαμόρφωση από παλιότερες περιόδους. Η βασική διαφορά, κατά τη γνώμη μου, είναι η μεγαλύτερη μείωση της έκτασης του κόλπου στα 500 BCE, κάτι που δημιουργεί ένα ερώτημα για τη λειτουργία της Πέλλας ως λιμάνι. Στο κείμενο θεωρούν ότι υπήρχε ένα στενό κανάλι που επέτρεπε πλοία να πλησιάζουν το λιμάνι της Πέλλας έως ότου, γύρω στα 300 CE, το λιμάνι έκλεισε από τις προσχώσεις. Δεν γνωρίζω αν το έχουν τεκμηριώσει από την έρευνα που έκαναν ή αν είναι εκτίμηση. Πάντως η ανασκαφή στην Πέλλα δεν έχει φτάσει, από ότι ξέρω, ακόμα στο λιμάνι που ίσως δώσει μια απάντηση για την χρονολογία που έπαψε να λειτουργεί. Ένα ερώτημα που μου προκαλεί όλη αυτή η ιστορία είναι γιατί πήγαν και έφτιαξαν το κύριο λιμάνι του Μακεδονικού κράτους σε ένα σημείο που βαθμηδόν έκλεινε από τις προσχώσεις. Το σχήμα προέρχεται από την δημοσίευση : Geoarchaeology: where human, social and earth sciences meet with technology των Matthieu Ghilardi, Stephane Desruelles. Η διατριβή του Matthieu Ghilardi απ΄ όπου προέρχονται οι εικόνες και πολύ άλλο υλικό (αλλά στα γαλλικά....) βρίσκεται εδώ: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00201255/document.