Προξένων 3

Δίπλα στο Διοικητήριο μια μεσοπολεμική τριώροφη. Λήψη γύρω στα 1940.

Στον όροφο η οικογένεια του Χρήστου Κυριακόπουλου που νοίκιαζε εκεί εκείνη την εποχή.

Μεσοπολεμική κάρτα του Λυκίδη. Οι πρώτες πολυκατοικίες στην Προξένων

Αεροφωτογραφία του 1952

Σήμερα με 3 ορόφους πρόσθετους