Μουσουλμάνος ιερέας σε λήψη Paul Zepdji

Κι εδώ κατά πάσα πιθανότητα ο ίδιος, πολλά χρόνια αργότερα, το 1918, από τη συλλογή του Vangelis Kavalas.