Τμήμα της παραλίας ανατολικά της Αγίας Σοφίας

Τμήμα της παραλίας ανατολικά της Αγίας Σοφίας, στις αρχές του 20ου αιώνα, με την επισήμανση ότι ο τρούλος της Μητρόπολης να μην έχει κτιστεί ακόμη Νίκανδρος Καστανίδης