Το ξενοδοχείο Βλάτση, Οδυσσέως 1

Σε αναζήτηση στις εφημερίδες και στους καταλόγους εμφανίζεται μ αυτό το όνομα τουλάχιστον από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και έπειτα.

Φωτογραφία που περιέχεται στο βιβλίο Η πόλη μας των Καλογερόπουλου-Ανδρεάδη

Στην γωνία Αισώπου με Οδυσσέως ένα μεγάλο κτίσμα, κάτω από το χάνι Κορυτσά.

Απόσπασμα αεροφωτογραφίας από το βιβλίο της Αλ. Γερόλυμπου για την πυρκαγιά.