Δύο παιδάκια παίζουν επί της οδού Ακροπόλεως το 1917

Δύο παιδάκια παίζουν επί της οδού Ακροπόλεως το 1917. Έχουμε αφήσει πίσω την γωνία της με την οδό Διονυσίου, λίγο πριν μπούμε στην ανηφορική στροφή της διασταύρωσής της με την οδό Επταπυργίου. Στο βάθος βλέπουμε το ηγουμενείο και τα δέντρα της μονής Βλατάδων, ενώ διακρίνεται και το κατηφορικό δρομάκι της οδού Αγαθάγγελου. Μια όχι και τόσο συχνή απεικόνιση του συγκεκριμένου σημείου της οδού Ακροπόλεως από κινηματογράφηση γαλλικών επίκαιρων στο αρχείο της Images Défense (https://imagesdefense.gouv.fr).

Αλέξανδρος Σαββόπουλος

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid02Uijzhbm4V1KWJksJLGJfXc7SzCUuNMXEQQfFGGrizYkH9c6u2k7LWphVjZnHCXWpl