Η Καμάρα με το ηλεκτρικό τραμ την περίοδο πριν το 1912

Η Καμάρα με το ηλεκτρικό τραμ την περίοδο πριν το 1912. Το θέμα είναι ιδιαίτερα γνωστό από πολλές φωτογραφίες, αλλά σ' αυτή την κάρτα διακρίνεται μια πινακίδα στον στύλο που πρέπει να είναι της στάσης, το κείμενο της οποίας είναι τούρκικα με την αραβική γραφή. Στην μεγέθυνση δεν διακρίνεται καθαρά η δεύτερη γραμμή που ίσως να είναι σε άλλη γλώσσα; Κάρτα από τον δημοπρατικό οίκο Καραμήτσου: https://www.karamitsos.com/auctionLot.php?auction=691&lot=259581

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid03762VdAMJrSSc3694nNaAZQ6YmQSFiBYZ1QwrFAWGttgWyDdm9yvKcC9HavGKMKNml

Μεγέθυνση της επιγραφής.