Καρτ ποστάλ με κλισέ του Paul Zepdji

Καρτ ποστάλ που αναφέρουν ρητά ότι χρησιμοποιούν κλισέ του Paul Zepdji (ή είναι προφανές, λόγω γνωστών υπογεγραμμένων λήψεων). Στα σχόλια για την καθεμιά, παραθέτουμε, όπου είναι γνωστές, τις σχετικές αλμπουμίνες (φωτογραφίες δηλαδή με έντονο το χρώμα της σέπιας λόγω της τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε, προορισμένες, να ανθολογηθούν σε άλμπουμ). Ο Αγ. Παντελεήμονας σε λήψη του Paul Zepdji Όπως και στην κάρτα Hananel-Naar ν.11, φωτογραφία ενυπόγραφης αλμπουμίνας

Ενυπόγραφη αλμπουμίνα με ορατό το ρετουσάρισμα στην καρτ ποστάλ

Ενυπόγραφη αλμπουμίνα Ασαφές για το αν συνοδεύεται η αλμπουμίνα με υπογραφή Η Αγ. Σοφία μετά την πυρκαγιά του 1890 στη λήψη του Paul Zepdji Η αλμπουμίνα της λήψης, με ένα εν μέρει προς τα κάτω ευρύτερο κάδρο από αυτήν που μέρος της έχει τυπωθεί εδώ. Ανυπόγραφη. Καρτ ποστάλ που φωτογραφίζει αλμπουμίνα. Κάτω δεξιά η υπογραφή του Zepdji. cliché Paul Zepdji. cliché Paul Zepdji. Όπως και στην κάρτα Hananel-Naar ν 12, Φωτογραφία ανώνυμης αλμπουμίνας μάλλον, από το “Τείχη”, in Αποτυπώματα: Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη σε φωτογραφίες και σχέδια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (1888-1910), στο https://www.academia.edu/16237882/

Όπως και στην κάρτα Hananel-Naar ν.42, απόδοση της λήψης στον φωτογράφο. Όπως και στην κάρτα Hananel-Naar ν.43 απόδοση της λήψης στον φωτογράφο Όπως και στην κάρτα Hananel-Naar ν.34, φωτογραφία αλμπουμίνας με υπογραφή του Zepdji, κάτω δεξιά. Υπογραφή Paul Zepdji στη φωτογραφία. Υπογραφή Paul Zepdji στη φωτογραφία. cliché Paul Zepdji. cliché Paul Zepdji.