Από τον πύργο Λαπαρδά βλέποντας ανατολικά

Καλή Ανάσταση σε όλους μας!

Περπατώντας πάνω στα τείχη ο Constantine Railey φτάνει λίγο πριν την Πορτάρα και βλέπει προς τα ανατολικά.

Από την Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή και από το ίδιο σημείο γύρω στα 1930

Πιο πριν και πιο ανατολικά, οι γνωστές μας φωτογραφίες από τον Joseph Pigasssou Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.207

Φωτογραφία Joseph Pigassou ν.255