Τελευταίες φωτογραφίσεις του Paul Zepdji

Σε προηγούμενες αναρτήσεις είδαμε πότε άρχισε τη δραστηριότητά του ο Paul Zepdji στην Θεσσαλονίκη. Εδώ, αντίθετα, είναι οι φωτογραφίσεις του που δείχνουν ίσως το τέλος της δραστηριότητάς του. Μια ημερομηνία είναι σίγουρη (23-1-1916), η άλλη πιθανολογείται (1919).

Σε κάθε περίπτωση, ενώ οι λήψεις του, ανώνυμες κατά κανόνα, αγοράζονται ως ενθύμια σε καρτ ποστάλ πολλών εκδοτών σχεδόν απ όλους τους στρατιώτες που περνάνε από την πόλη, το φωτογραφείο μάλλον τελειώνει μετά από 40+ χρόνια λειτουργίας.Ένα σκηνικό λιτό σε σχέση με τις προγενέστερες φωτογραφίες και σφραγιδάκι με το όνομά του. Τίποτε άλλο.

Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο