Η νευρολογική κλινική Δεβλέτογλου επί της Παπακυριαζή

Η νευρολογική κλινική Δεβλέτογλου επί της Παπακυριαζή. Σήμερα θα εντοπίζονταν στη θέση της πολυκατοικίας Κρήτης 16

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0u9k9Vfz7MKhuA3M1K8mMj9tN3SNNCkmFnFv96Qje4fnKCwoijy4WHorJt9vqVdehl

Φωτογραφίες διαθέτουμε μόνον από τις διαφημίσεις της κλινικής από τον Οκτώβριο του 1930. Η κλινική διέθετε υδροθεραπευτήριο και ηλεκτροθεραπευτήριο.

Μια ακόμη άποψη της κλινικής από τον Νοέμβριο του 1930

Έπιανε ολόκληρο το οικόπεδο ανάμεσα Μαυροκορδάτου και Παπακυριαζή επί της Κρήτης. Αριστερά απόσπασμά από αεροφωτογραφία συλλογής Βαγγέλη Καβάλα του 1960, με το βέλος η κλινική. Δεξιά απόσπασμα από την πράξη 396 του 1932

Από την 1/10/1930 αναγγέλλονταν η προσεχής λειτουργία της.

Ο νευρολόγος Δεβλέτογλου μέχρι τότε εργάζονταν σε πολυκλινική επί της Εγνατίας, ενώ διατηρούσε και ιδιωτικό ιατρείο απέναντι από την Μητρόπολη.

Μικρασιάτης ο ίδιος, είχε ένεργή συμμετοχή στα κοινά των μικρασιατών.

Όπως φαίνεται, παράλληλα ήταν και κτηματίας με παραγωγή στο Ασβεστοχώρι.

Πέθανε τον Απρίλιο του 1965 σε ηλικία 78 ετών

Μια και βρισκόμαστε σ' αυτό το σημείο, μια ματιά του 1992 στο μεσοπολεμικό διώροφο, που ακόμη υφίσταται, στην άλλη γωνία, Κρήτης 14 με Μαυροκορδάτου