Περιγραφή της παλιάς παραλίας το 1875

Περιγραφή της “παλιάς” παραλίας όταν ήταν ακόμα “νέα”. Συγκεκριμένα, κείμενο από τον Ερμή του Γκαρπολά της 15ης Αυγούστου 1875.

Το κείμενο είναι ανυπόγραφο αλλά μοιάζει σαν να είναι εντυπώσεις περιηγητή που έχει επισκεφθεί και άλλα μέρη. Υπάρχει βέβαια η περίπτωση ο Γκαρπολάς να το γράφει σαν να είναι περιηγητής.

Εντύπωση κάνει η θλιβερή όψη που είχε ακόμα το 1875 η παραλία, 5 χρόνια μετά την κατεδάφιση του τείχους: Λιμνούλες στα μπαζωμένα σημεία με ψάρια, βρωμιές αντί για σκύρα ή χώμα για πλήρωση, οσμές σάπιων λαχανικών! Επίσης, άλλο σημείο ενδιαφέροντος είναι η αναφορά των “εμπηγέντων ... πασσάλων”. Η εντύπωση που είχα ήταν ότι το μπάζωμα έγινε με τα υλικά των κατεδαφίσεων των τειχών χωρίς να υπάρχει χρήση πασσάλων ή άλλων τεχνικών για την οριοθέτηση της επέκτασης. Δεν θυμάμαι να φαίνονται πάσσαλοι σε κάποια από τις παλιότερες φωτογραφίες.

Ένα τελευταίο σημείο που τραβάει την προσοχή είναι η ετοιμότητα στην δημιουργία καφενείων και θεάτρων, ακόμα και σε πρόχειρες κατασκευές όπως φαίνεται.

Θόδωρος Νάτσινας

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0zpgh4scBkzm78sPDpzvUk7x3CG5Ap6xoGPWpP9ifDD45KQrByJ98rep9rm5qxtb1l

Το τεύχος του Ερμή από όπου το κείμενο