Οι “Φλόκηδες” στον Επαγγελματικό Οδηγό της Μακεδονίας του 1911

Ο σχετικός Οδηγός του Γ. Χατζηκυριάκου αναφέρει: 1) στους ζαχαροπλάστες: Φλώκα, Αντ. Αδελφού στην πλ. Ελευθ. Φλώκας, Αντών. στην πλ. Ελευθ. Φλώκας Ευάγγ. στην Σαβρή Πασά 2) στα ζυθοπωλεία-καφενεία : Φλώκα στην Εξοχή 3) στους παντοπώλες : Φλόκα, Αν. Χρήστος 4) στους γυναικείους πίλους: Φλόκα Θεοδώρα στην Έν.-Προόδου 5) στους ξυλουργούς : Φλόκα Ε. Κων. στην Σαβρή Πασά

Διαφαίνεται ότι, τότε, γνωστοί ζαχαροπλάστες ήταν αυτοί της οικογένειας Αντωνίου Φλώκα κι όχι αυτοί της οικογενείας του Αθανασίου Φλώκα (που καταγράφονται, με έμμεσο τρόπο, μόνο ως ιδιοκτήτες Ζυθοπωλείου-Καφενείου). Η αναφορά στον Χρήστο Αν. Φλόκα ως παντοπώλης επιβεβαιώνει τις αντίστοιχες πληροφορίες του βιβλίου “Ραντεβού στου Φλόκα” της κας Μ. Βάρβογλη. Για τη Θεοδώρα Φλόκα (ιδιοκτήτρια καπελάδικου στην οδό Έν.-Προόδου, δηλ στη σημερινή Εθνικής Αμύνης) και τον ξυλουργού Κων. Ε. Φλόκα (στην οδό Σαβρή Πασά, δηλ. στη σημερινή Βενιζέλου) δεν είναι γνωστή κάποια σύνδεση τους με τις οικογένειες του Αντωνίου και Αθανασίου Φλόκα.

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0navpDjatHWzSchJML2xJE12xdquLFWJpbKLgXWEzUuFmxFZpmoZnGMr6DZw6fqHhl

Από το βιβλίο “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η παρουσία των απόντων” του κου Χρ. Ζαφείρη, Θεσσαλονίκη, 2014

Από το βιβλίο “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η παρουσία των απόντων” του κου Χρ. Ζαφείρη, Θεσσαλονίκη, 2014

Από το βιβλίο “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η παρουσία των απόντων” του κου Χρ. Ζαφείρη, Θεσσαλονίκη, 2014

Από το βιβλίο “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η παρουσία των απόντων” του κου Χρ. Ζαφείρη, Θεσσαλονίκη, 2014

Η πλατεία Ελευθερίας στις αρχές του 1912

[Από το βιβλίο “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στιγμές ιστορίας”, Αθήνα 2016, σελ. 230]

Η πλατεία Ελευθερίας στα τέλη του 1912

[Από το βιβλίο “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στιγμές ιστορίας”, Αθήνα 2016, σελ. 231]

Η πλατεία Ελευθερίας στα τέλη του 1912

[Ανάρτηση του κου “Viron Papadopoulos”, στις ΠΦΘ, στις 27-11-2021]