Δυό φωτογραφίες του Λευκού Πύργου, του 1918

Δυό φωτογραφίες του Λευκού Πύργου, του 1918 περίπου, από τη Library of Congress