Πίσω από το ιερό της Αχειροποιήτου

Στην Αχειροποίητο πίσω από το ιερό, η προσπάθεια για επιβίωση. Τα σπασμένα παράθυρα πρόχειρα κλεισμένα για να προφυλαχθούν στο εσωτερικό της εκκλησίας οι πρόσφυγες

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0vjUs3uxoBW6JwrapQBVXtMVgzEYNzMb4J1bkoS68qBAM7nRbrnKMxcXXHux7eU6el