Η ταβέρνα Σουέζ στα Καραγάτσια, στην οδό Μακεδονίας, αρ. 56

Από το βιβλίο των Καλογερόπουλου-Ανδρεάδη “Η πόλη μας”

Ανάρτηση Μιχάλη Τρεμόπουλου στις ΠΦΘ. Λήψη Φεβρουαρίου 1978