Αγ. Σοφίας 32 από την Αγ. Θεοδώρας

Από το αρχείο της οικογένειας Γκουτζαμάνη, και από το βιβλίο των Γ. Αναστασιάδη-Ε. Χεκίμογλου “Η διαδρομή της μνήμης” μια ματιά σε δυο σπίτια που δεν υπάρχουν. Απέναντι στο βάθος η μεσοπολεμική πολυκατοικία στο σημερίνό 32 της Αγ. Σοφίας, ενώ δεξιά, το σπίτι που υπήρχε Αγ. Θεοδώρας 10 σήμερα.

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid02rR1Ca7PyT4CNcVDyUQJuF2vcK3hpcPWNmjc8GXsiMeKpFxUgi7JEYSM2wavZsnZl