Δίπλα στην Καμάρα ένα ήσυχο βράδυ

Από το βιβλίο των Καλογερόπουλου-Ανδρεάδη “Η πόλη μας”