Πανοραμική άποψη της Ανατολικής Θεσσαλονίκης από τα κάστρα, πριν το 1906

Νίκανδρος Καστανίδης