Πλάτωνος 3,5,7

Από αυτά τα δύο τελευταία σώζονται.

Το πιο χαμηλό στον αριθμό 3 αντικαταστάθηκε με πολυκατοικία. Στην γωνία Πλάτωνος 1 με Εγνατία, ένα χαμηλό διώροφο που στέγαζε τα γραφεία της Λαϊκής Φωνής (το είχαμε δει εδώ https://archive.saloni.ca/1712 και εδώ https://archive.saloni.ca/1713)

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0F4KDyVwdWNfHfK1KyNF3JijaKGeHMF9FkeAtJ9Cijn1fdyTfrVUEMuLbC8vMgi2bl

Απόσπασμα αεροφωτογραφίας 1960 από το αρχείο Βαγγ. Καβάλα. Στην γωνία Πλάτωνος 1 ήδη υφίσταται η πολυκατοικία, υπάρχουν όμως ακόμη τα τρία επόμενα.

Πίσω από τις κυρίες, Πλάτωνος 1, 3 και 5, 7

Πλάτωνος 3, 5 και 7

Από το αρχείο Χρήστου Καββαδά:

”“Στο πάρκο μεταξύ των οδών Αγίας Σοφίας και Πλάτωνος, ο Θεόδωρος Πολυζόπουλος κρατάει στην αγκαλιά του τον γιο του Ιπποκράτη, 1958 ή 1959”

Στο 5 για πάρα πολλά χρόνια τα γραφεία της Φιλοβασιλικής Ένωσης.