Γωνία Ιουστινιανού και Πλάτωνος

Ανάρτηση Δήμης Τζιβοπούλου στις ΠΦΘ, από το αρχείο της Αχειροποιήτου. Στο βάθος στην γωνία η όμορφη μεσοπολεμική πολυκατοικία με τον τρούλο.

Από την Εγνατία τα σπίτια στην Πλάτωνος. Πάλι το κτίσμα με τον τρούλο ξεχωρίζει

Ανάρτηση Γιώργου Παπαδόπουλου στις ΠΦΘ και εικονίζεται ο ίδιος. Πίσω του το εντυπωσιακό τριώροφο στην γωνία Πλάτωνος και Ιουστινιανού