Από το ύψος μιας πολυκατοικίας της Κασσάνδρου πίσω από τον Άγ. Δημήτριο, βλέποντας την πόλη

O φωτογράφος ατενίζει τις άλλες πολυκατοικίες και το μέλλον της πόλης