Η Αγία Σοφία και η γύρω περιοχή στα τέλη της δεκαετίας του 1920

Νίκανδρος Καστανίδης