Μπροστά στο ξενοδοχείο Splendid Palace

Μια ακόμη φωτογραφία μπροστά στο ξενοδοχείο Splendid Palace, ίσως πριν το 1916

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid02Woxy3o9zpD7iF9cfWSN5fKh9vwWucXsHUDqsXWT9afWyMYtFCRA7KYJ5o7jiUbwXl