Μπροστά στο ξενοδοχείο Splendid Palace

Μια ακόμη φωτογραφία μπροστά στο ξενοδοχείο Splendid Palace, ίσως πριν το 1916

Νίκανδρος Καστανίδης