Από την Μονή Βλατάδων προς την πόλη

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0MMQPFnP7CrH425yKLD9hBm96JhSrhADNWZHC1qkKXeg9zTKxfK68ZRDm1jNTquhml