Πλατεία Αγίων Αποστόλων με κατεύθυνση ΝΑ

Αναρτηθείσες φωτογραφίες βοηθούν η μία την άλλη στην ταύτισή τους από τον Ευστάθιο Ασλανίδη.

Η πρώτη του κ. Τσορμπατζόγλου στις ΠΦΘ, ταυτοποιεί την έγχρωμη που είχε ανέβει από τον Jean-michel Spieser, τον Απρίλιο του 2016 στην ίδια ομάδα και είχε παραμείνει αταύτιστη.

Πλατεία Αγίων Αποστόλων λοιπόν, με κατεύθυνση ΝΑ. Συσχέτιση με τη σημερινή μορφή.