Παραλία μεταξύ της σημερινής Κομνηνών και της σημερινής Πλατείας Αριστοτέλους

Νίκανδρος Καστανίδης