Στην μεσοπολεμική Μητροπόλεως

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0jMk26MyB4WAPoEWbnBDExDSa51ji1sFWUpLsEdctSnwnXYa47LLYXLEBoYWkofXzl