Ο Ναός της Παναγίας της Αχειροποιήτου, 1952

Θεσσαλονίκη, ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Αχειροποιήτου, 1952, από την συλλογή του William L. MacDonald. Ανάρτηση Liza Koutsaplis στις ΠΦΘ