Εγνατία, κοντά στην πλατεία Βαρδαρίου, με το τζαμί Μπουρμαλί στο κέντρο της φωτογραφίας

Συνήθως βλέπουμε το κεντρικό τμήμα της φωτογραφίας, εδώ με ευρύτερο πεδίο. Η πηγή την χρονολογεί 1912 και την αποδίδει στον Zepdji https://www.worthpoint.com/worthopedia/salonique-1912-egnatia-vardar-tramway-1778548508?fbclid=IwAR2wm00QS-vvB-a6QC58wVYVYg3d-cApjoGfiygW52gXxExfYkQlGua2e0w

Θόδωρος Νάτσινας

Όπως έχει κυκλοφορήσει πιο πολύ