Αριστοτέλους με Εγνατια κάπου τη δεκαετία του 1930 μάλλον.

Σε πολύ μεγάλη ανάλυση τα καταστήματα της δυτικής στοάς.

Βαγγέλης Καβάλας https://scontent.fskg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/300902929_1796318880717226_615524634912069915_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=1otj_SdtpRUAX_jm8St&_nc_ht=scontent.fskg3-1.fna&oh=00_AT94Wel3w2BISRTSwuRUJ26d6-x1ZsOwk7h0IuqMACPbJw&oe=630E2DE4

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid02HttnPhRq8KJFithwHrd8NLFndnpyLmYKuSMvSnVjc4QckkjkbXoMqC5evUfzD9Vrl