Πλατεία αγίας Σοφίας περί το 1955

Από τον Χρήστο Καββαδά και σε εκτίμηση χρονολογίας από τον Χάρη Βάρβογλη