Η πίσω πλευρά της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου με το παρεκκλήσι του Αγίου Ευσταθίου

Η πίσω πλευρά της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου με το παρεκκλήσι του Αγίου Ευσταθίου, μετά την πυρκαγιά του 1917 (φωτ. του Α. Ζάχου)

Νίκανδρος Καστανίδης