Οι 6+1 προβλήτες του λιμανιού της Θεσσαλονίκης (Μέρος 3ο)

Τρεις φωτογραφίες από φάσεις της κατασκευής της 6ης προβλήτας. Η πρώτη φάση της κατασκευής αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε το 1989, όποτε και άρχισε η λειτουργία του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Μικρής κλίμακας επεκτάσεις έχουν γίνει και μετά από το 1989. Έχει αναγγελθεί η ολοκλήρωση της προβλήτας στο παρελθόν αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Αυτή την περίοδο έχει προκηρυχθεί πάλι η επέκταση αλλά, ενώ έχει προκύψει ο ανάδοχος, δεν έχει ανακοινωθεί η υπογραφή της σύμβασης. Η τελευταία εικόνα δείχνει την προβλεπόμενη επέκταση.

Θόδωρος Νάτσινας

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid0tFsQfQVANpEGRAi4fmdm8b8KJeBJ3UK9ixPAYbVE8MhotjzPoRF7Kt2nKqtgR3zJl

Αεροφωτογραφία του 1985 με την 6η προβλήτα υπό κατασκευή αλλά και με περίεργο σχήμα.

Δυστυχώς η φωτογραφία δεν είναι καθόλου καθαρή. Από το google earth.

Σχήμα της υφιστάμενης κατάστασης και της προβλεπόμενης επέκτασης. Όπως φαίνεται, σε αυτή την φάση η επέκταση προβλέπεται να καλύψει το μισό πλάτος της υφιστάμενης προβλήτας.

Δεν έχω πληροφόρηση αφενός γιατί δεν προχώρησε νωρίτερα η κατασκευή της προβλήτας (με τις διαστάσεις που προβλεπόταν από το 1972) και αφετέρου γιατί τώρα επιλέχθηκε να κατασκευαστεί η «μισή» επέκταση.

Σχήματα από φυλλάδιο του ΟΛΘ.

Αεροφωτογραφία του 1975 H 6η προβλήτα έχει αρχίσει να σχηματίζεται. Το κτίριο κάτω δεξιά βρίσκεται μεταξύ της 4ης και της 5ης προβλήτας.

Από το λεύκωμα του ΟΛΘ «Στη γραμμή των οριζόντων»

Αεροφωτογραφία του 1978 Το έργο της 6ης προβλήτας έχει προχωρήσει κυρίως ως προς τα κρηπιδώματα ενώ εσωτερικά ο χώρος δεν έχει γεμίσει ακόμα.

Από το λεύκωμα του ΟΛΘ «Στη γραμμή των οριζόντων»