Τεσσερις αεροφωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 1980

(από το αρχείο του Γ. Τσαουσάκη)

Νίκανδρος Καστανίδης

Facebook: https://www.facebook.com/thessalonikilostcity/posts/pfbid02d6qTZg5vexjsuJaRrohR5zKARpZG4mus9C1FUMXniriA4u1MoYUdTHj5WUqu92MKl

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου, το Αλατζά Ιμαρέτ και τα πέριξ

Πλατεία Αριστοτέλους και τα πέριξ

Το λιμάνι και τα πέριξ

Η ΔΕΘ και τα πέριξ