Τεσσερις αεροφωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 1980

(από το αρχείο του Γ. Τσαουσάκη)

Νίκανδρος Καστανίδης

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου, το Αλατζά Ιμαρέτ και τα πέριξ

Πλατεία Αριστοτέλους και τα πέριξ

Το λιμάνι και τα πέριξ

Η ΔΕΘ και τα πέριξ