Η ΔΕΘ το 1954

Νίκανδρος Καστανίδης

Η ΔΕΘ το 1954 και στο βάθος η Γεωπονική Σχολή και το Χημείο υπό ανέγερση

Και η αφίσα της 19ης ΔΕΘ του 1954